SZEPESHELY 1895. Szmrecsányi Pál 1846-1908. szepesi püspök autográf levél, érdekes! / Pál Szmrecsányi bishop of Szepes autograph letter intr.

5 000,00 Ft
Készleten
Tételszám
101865
Az ősrégi nemesi származású szmrecsányi Szmrecsányi család sarja. Atyja, Szmrecsányi Ödön (1812–1887),[2] anyja, báró berzeviczei és kakaslomniczi Berzeviczy Mária (1819–1888) asszony volt.[3] Szmrecsányi Lajos érsek és Szmrecsányi Miklós művészettörténész bátyja. 6 eperjesi középiskolai osztály után 1862-ben egri kispapként tanult tovább, a cisztercita gimnáziumban érettségizett. 1865-től a Központi Papnevelő Intézet növendéke, a papnevelő önképzőkör elnöke, a pesti Tudományegyetemen teológiát végzett. 1869. július 25-én pappá szentelték, szeptember 22-én Nyíregyházán és 1870-től Makláron káplán, majd az egri főszegyház hitszónoka. 1871-től Bartakovics Béla érsek udvari papja, 1875-től érseki titkár, 1879-től címzetes kanonok, 1881-től irodaigazgató, 1886. március 19-től kanonok, jövedelmének tetemes részét műtárgyakra és könyvekre költötte. 1888-tól thypultai címzetes apát, 1891-től az egri jogakadémia (egri líceum) igazgatója. 1891. december 4-től szepesi püspök, XIII. Leó pápa december 7-én erősített meg, 1892. március 27-én szentelte püspökké. Székét május 15-én foglalta el. 1903. május 10-én áthelyezték a váradi székbe. A Szent László Társulat egyházi elnöke. Mindkét helyen iskolák és templomok sorát építtette, adományokkal és alapítványokkal segített a rászorulókon. Nagyváradon külön gondja volt a nyugdíjas papokra. Új szabályzatot készíttetett, és az anyagi fedezet nagy részét magára vállalta. Betegségét külföldön gyógyíttatta. 1908-ban hunyt el.
Megosztás:

You need to choose options for your item

x