Magyar Angol

Üdvözöljük a helytortent.com papírrégiségek oldalánRÁKOSSZENTMIHÁLY Kubinyecz Sámuel Lajos mészáros-hentes üzlete, ritka fotós képeslap (lásd korabeli ujságcikk) / RÁKOSSZENTMIHÁLY Lajos Sámuel Kubinyecz butcher store, rare photo vintage pic. p.card

Készleten

9000 Ft

#100761 tétel

Vagy

Gyors áttekintés

közölt levelére a múlt héten megjelent válasz viszonzásául a következő sorokat küldötte be hozzánk: „Tisztelt Kubinyecz Sámuel Lajos mészárosmester és költőtársam miért erőlködik annyira a prózával, mikor ön versben is és talán sokkal szebben és hangzatosabban megírhatta volna, hogy a jámbor fogyasztó-közönség csak arra való, hogy még a papirosnál, de még annál a birkánál is, — a melyet önök levágnak — türelmesebb legyen akkor, a midőn keservesen megszerzett filléreit az önök feneketlen zsebeibe tömi, csak azért, hogy önöket az éhenhalástól megmentse ?
Ön azt vágja ki, és pedig elég merészen, hogy nem enged a 48-ból. Vájjon igy volt-e ?
Hanem persze tempora mutantur és azért ön most nem enged a — húsárakból.
Ha engem is, meg a fogyasztó nagyközönséget is meg akar győzni a felől, hogy a múltkori czik- kemben jelzett árak nem felelnek meg a tiszta valóságnak, akkor legyen önnek is, meg tisztelt társainak is elég férfias bátorsága arra, hogy a húsárakat kiírják. Lássuk !
Amig ezt meg nem cselekszik, addig a nagy- közönség az én pártomon van és nem az önökén.
Higyje el, hogy legnagyobb örömem az volna, ha e lapok hasábjain egész Rákosszentmihálynak hírül adhatnám és mihamarább beismerhetném, hogy — én tévedtem.

További képek

További információk

Város ismeretlen
Leírás közölt levelére a múlt héten megjelent válasz viszonzásául a következő sorokat küldötte be hozzánk: „Tisztelt Kubinyecz Sámuel Lajos mészárosmester és költőtársam miért erőlködik annyira a prózával, mikor ön versben is és talán sokkal szebben és hangzatosabban megírhatta volna, hogy a jámbor fogyasztó-közönség csak arra való, hogy még a papirosnál, de még annál a birkánál is, — a melyet önök levágnak — türelmesebb legyen akkor, a midőn keservesen megszerzett filléreit az önök feneketlen zsebeibe tömi, csak azért, hogy önöket az éhenhalástól megmentse ? Ön azt vágja ki, és pedig elég merészen, hogy nem enged a 48-ból. Vájjon igy volt-e ? Hanem persze tempora mutantur és azért ön most nem enged a — húsárakból. Ha engem is, meg a fogyasztó nagyközönséget is meg akar győzni a felől, hogy a múltkori czik- kemben jelzett árak nem felelnek meg a tiszta valóságnak, akkor legyen önnek is, meg tisztelt társainak is elég férfias bátorsága arra, hogy a húsárakat kiírják. Lássuk ! Amig ezt meg nem cselekszik, addig a nagy- közönség az én pártomon van és nem az önökén. Higyje el, hogy legnagyobb örömem az volna, ha e lapok hasábjain egész Rákosszentmihálynak hírül adhatnám és mihamarább beismerhetném, hogy — én tévedtem.
Kontinens Europa
Ország Magyarország
Terméktípus Képeslap | Összes aukció