Magyar Angol

Üdvözöljük a helytortent.com papírrégiségek oldalánBÉCS 1865. cca. Mietke& Wawra : Bettelheim Karolina 1845-1925. Színésznő,opera énekes , Goldmark tanítvány, ritka visit fotó. (Faust : Martha) / VIENNA ca 1865 Mietke & Wawra: Bettelheim Karolina 1845-1925 actress opera singer rare visit photo

Nincs készleten

7000 Ft

#94130 tétel

Gyors áttekintés

Gomperz Bettelheim Karolina,

ki 1845. junius 1-én Budapesten született. Művészi kiképeztetését Bécsben nyeré, hová szülei alig egyéves korában átköltözködtek. Goldmark Károlytól, a »Saba királynője« érdemes szerzőjétől oktatást nyert a zongorajátékban, és oly előmenetelt tett abban, hogy mint nyolczéves gyermek képes volt tanitóját egy violin-piéceben kisérni a nyilvánosság előtt. Korán rendkivül szép és terjedelmes contre-alt hangot árulván el, annak további kiképzése végett átadatott a jelenleg is Bécsben működő Laufer énektanárnak.

1860. január 13-án lépett fel először a nyilvánosság előtt, egy Goldmark által rendezett hangversenyben; már ily fiatal korában is erőteljes és fölötte sajátságos egyéniség nyilvánult játékában, melylyel átalános érdeklődést keltett. Nehány hónappal később, 1860. május 13-án Gluck »Iphigenia«-jában, a papnő kicsiny, de veszedelmes szerepében lépett a bécsi cs. k. udvari operaház szinpadára, és fényes sikert aratott. E harmatszerü gyöngéd ifju hang, megható mély

Zs1dó nők. II. 13

é

szinezetü timbrejével, minden szivet meghóditott. Egyszerre pozicziót szerzett magának, és ettől fogva gyorsan haladt előre a legmagasabb szerepkörig, melyet dicsőségesvn megtartott 186o-tól 1867-ig. Csaknem férfias erélyességü erőteljes természete, élénk alakitó fantáziája, gazdag és bensőségteljes mély kedélye, alapos zenei képzettsége, bájos megjelenése és nagy szinészeti tehetsége, oly éles kinyomatu jellemek ábrázolására is képessé tevék őt, minő : Zelika, az »Afrikai nő«-ben, melynek Bécsben első és felülmulhatatlan ábrázolója volt; Fides, a »Prófétá«- ban, és Azucena a »Trovatore«-ban. De kitünő szinpadi tehetségénél fogva oly látszólag csekély szerepekből is, mint az »Ezred leánya« marquis- nője, a »Fekete Domino« Borbálája és a »Wind- sori vig nők« Ford asszonya, valódi művészi alakitásokat tudott teremteni. Egyaránt kitünő a dalban és az oratoriumban, mindeniket styl szerüen és lélekteljesen tudja előadni.

Rövid művészi pályáján mindig ujabb babérokat aratott. 1863. deczember 25-én a lipcsei hires ruhacsarnok-hangversenyek (Gewandhaus- Goncert) egyikében lépett fel, két nappal utóbb pedig az ottani kamarai zeneestélyeken mint zongoraművésznő. Brémában Schumann Klára asszonynyal együtt működött egy nagy hangversenyben. Hallgatunk Boroszlóban, Majna melletti Frankfurtban, Gráczban és más városokban

.^.tjm. dOGBRíjH

tartott vendégszerepléseiről, és közreműködéséről a Braunschweigban, Hamburgban, Aachen- ban és több baráti társaskörben Bécsben tartott zeneünnepélyekben; mindig és mindenütt, de különösen Londonban, hol három egymásután következő évben énekelt a nagy olasz operánál, nagy diadalokat aratott.

Bettelheim Karolina kisasszony a bécsi kö- sönségnek s a császári udvarnak, különösen Zsófia főherczegasszonynak régtől fogva ked- vencze, több udvari hangversenyhez meghivatott, és csakhamar cs. k. kamarai énekesnő czimet kapott. 1867. julius 14 én megvált a szinpadtól, és nőül m
adományoztatott neki.

További képek

További információk

Város ismeretlen
Leírás Gomperz Bettelheim Karolina, ki 1845. junius 1-én Budapesten született. Művészi kiképeztetését Bécsben nyeré, hová szülei alig egyéves korában átköltözködtek. Goldmark Károlytól, a »Saba királynője« érdemes szerzőjétől oktatást nyert a zongorajátékban, és oly előmenetelt tett abban, hogy mint nyolczéves gyermek képes volt tanitóját egy violin-piéceben kisérni a nyilvánosság előtt. Korán rendkivül szép és terjedelmes contre-alt hangot árulván el, annak további kiképzése végett átadatott a jelenleg is Bécsben működő Laufer énektanárnak. 1860. január 13-án lépett fel először a nyilvánosság előtt, egy Goldmark által rendezett hangversenyben; már ily fiatal korában is erőteljes és fölötte sajátságos egyéniség nyilvánult játékában, melylyel átalános érdeklődést keltett. Nehány hónappal később, 1860. május 13-án Gluck »Iphigenia«-jában, a papnő kicsiny, de veszedelmes szerepében lépett a bécsi cs. k. udvari operaház szinpadára, és fényes sikert aratott. E harmatszerü gyöngéd ifju hang, megható mély Zs1dó nők. II. 13 é szinezetü timbrejével, minden szivet meghóditott. Egyszerre pozicziót szerzett magának, és ettől fogva gyorsan haladt előre a legmagasabb szerepkörig, melyet dicsőségesvn megtartott 186o-tól 1867-ig. Csaknem férfias erélyességü erőteljes természete, élénk alakitó fantáziája, gazdag és bensőségteljes mély kedélye, alapos zenei képzettsége, bájos megjelenése és nagy szinészeti tehetsége, oly éles kinyomatu jellemek ábrázolására is képessé tevék őt, minő : Zelika, az »Afrikai nő«-ben, melynek Bécsben első és felülmulhatatlan ábrázolója volt; Fides, a »Prófétá«- ban, és Azucena a »Trovatore«-ban. De kitünő szinpadi tehetségénél fogva oly látszólag csekély szerepekből is, mint az »Ezred leánya« marquis- nője, a »Fekete Domino« Borbálája és a »Wind- sori vig nők« Ford asszonya, valódi művészi alakitásokat tudott teremteni. Egyaránt kitünő a dalban és az oratoriumban, mindeniket styl szerüen és lélekteljesen tudja előadni. Rövid művészi pályáján mindig ujabb babérokat aratott. 1863. deczember 25-én a lipcsei hires ruhacsarnok-hangversenyek (Gewandhaus- Goncert) egyikében lépett fel, két nappal utóbb pedig az ottani kamarai zeneestélyeken mint zongoraművésznő. Brémában Schumann Klára asszonynyal együtt működött egy nagy hangversenyben. Hallgatunk Boroszlóban, Majna melletti Frankfurtban, Gráczban és más városokban .^.tjm. dOGBRíjH tartott vendégszerepléseiről, és közreműködéséről a Braunschweigban, Hamburgban, Aachen- ban és több baráti társaskörben Bécsben tartott zeneünnepélyekben; mindig és mindenütt, de különösen Londonban, hol három egymásután következő évben énekelt a nagy olasz operánál, nagy diadalokat aratott. Bettelheim Karolina kisasszony a bécsi kö- sönségnek s a császári udvarnak, különösen Zsófia főherczegasszonynak régtől fogva ked- vencze, több udvari hangversenyhez meghivatott, és csakhamar cs. k. kamarai énekesnő czimet kapott. 1867. julius 14 én megvált a szinpadtól, és nőül m
Kontinens Europa
Ország Austria
Terméktípus Fotó | Vintage photos | Összes aukció

Talán a következő termékek is érdekelhetik: